خانه همبرگر

0 کارمند
0 مشتری

اهداف

ارائه با کیفیت ترین غذا با مناسب ترین قیمت

مزایا

احترام به مشتری، ارائه غذای با کیفیت و حفظ طعم استثنایی برگرهای خانه برگر سرلوحه کار تمامی کارکنان این مجموعه بوده است.

هیچ مطلبی جهت نمایش وجود ندارد