ایده نگر باربد تجارت

0 کارمند
0 مشتری

اهداف

اطمینان از ارائه سرویس با کیفیت از طرف رستوران ها

مزایا

با استفاده از چنگال می توانید به سادگی نزدیکترین رستوران های برتر موجود در محدوده خود را بیابید و با صرف کمترین هزینه سفارش خود را دریافت نمایید.

هیچ مطلبی جهت نمایش وجود ندارد