تخفیف باران

0 کارمند
0 مشتری

مزایا

روال کاری تخفیف باران به این قرار است که تامین کنندگان کالا و خدمات پر تقاضا را شناسایی کرده، با گرفتن تخفیف های بالا، سیستم خرید گروهی را بوجود می آورد.

هیچ مطلبی جهت نمایش وجود ندارد