نت برگ

0 کارمند
0 مشتری

اهداف

بهره وری رضایتبخش خریدار و فروشنده هدف اصلی نت برگ است. این هدف با استفاده از قدرت خرید گروهی قابل دستیابی است که روال کاری نت برگ بر آن استوار است.

مزایا

نت برگ همیشه خدمات و محصولات شرکت ها و عرضه کنندگان تراز اول را روی وبسایت خود نمایش می دهد.

هیچ مطلبی جهت نمایش وجود ندارد