تخفیفان

0 کارمند
0 مشتری

اهداف

تلاش تخفیفان در جهت تبدیل شدن به بزرگترین بستر تجارت و تبلیغات در ایران بوده است.

مزایا

تخفیفان خدمات خود را علاوه بر وبسایت روی اپلیکیشن های موبایل نیز ارائه می دهد. به این ترتیب دسترسی بسیار سریعتر از حالت معمول می شود.

هیچ مطلبی جهت نمایش وجود ندارد